Повідомити про корупційне правопорушення

Шановний колего!

 У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, Ви можете повідомити Головне управління Держгеокадастру у Львівській області та/або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави (частини 2, 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Гарантії державного захисту викривачів

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність

Повідомлення може бути подано:

без зазначення авторства (анонімно) 

 Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить конкретні фактичні дані, які можуть бути перевірені.

  Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник Головного управління Держгеокадастру у Львівській області продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

із зазначенням авторства 

 Повідомлення підлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів від дня його отримання, за результатами розгляду викривачу надається письмова відповідь.

 Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Повідомлення може бути подано:

 Відповідальним за розгляд повідомлень викривачів є Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, тел.: (032) 236-88-19, електронна адреса: lv.stopkor@land.gov.ua

 Надана Вами інформація  використовуватиметься керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Львівській області як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

 У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівник Головного управління Держгеокадастру у Львівській області вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Інформація про результати розгляду повідомлень викривачів

 Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.

 Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.