Планові заходи державного нагляду

Нормативно – правові акти

у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

  

Закони України:

 Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”  № 353-XIV 1998-12-23

Закон визначає завдання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а саме: регулювання відносин у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

 

Закон України “Про географічні назви” № 2604-IV 2005-05-31

Цей Закон визначає правові основи регулювання відносин та діяльності, пов’язаних із встановленням назв географічних об’єктів, а також унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

Постанови Кабінету Міністрів України:

 Постанова КМУ «Деякі питання застосування геодезичної референцної системи координат»  від 22.09.2004 № 1259

Зазначеною постановою було встановлено, що: виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт починаючи з 1 січня 2007 р. здійснюватиметься із застосуванням Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000; під час проведення міжнародних досліджень, в яких бере участь Україна, зокрема глобальних геодинамічних та сейсмічних процесів, вивчення фігури Землі, в космічній і транспортній галузях застосовується міжнародна загальноземна референцна система координат ITRS.  

Постанова КМУ Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” від 07.08.2013 № 646 (порядок побудови ДГМ)

Постановою затверджено Порядок побудови Державної геодезичної мережі. Цей Порядок визначає механізм побудови Державної геодезичної мережі із застосуванням сучасних глобальних навігаційних супутникових систем, строгих математичних методів оброблення даних та інформаційних технологій, а також традиційних геодезичних методів.

 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування» від 04.09.2013 № 661

Цей Порядок визначає механізм створення та оновлення державних топографічних і тематичних карт у графічній, цифровій, електронній, фотографічній та іншій формі.

Порядком визначаються терміни оновлення державних топографічних і тематичних карт.

 Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України» від 22.07.1999  № 1344

 

  Постанова КМУ «Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок» від 13.07.1998 № 1075             

З метою встановлення єдиних правил використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок Кабінет Міністрів України затвердив Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок.

Для реєстрації та обліку апаратури СРНС в Держгеокадастрі власник (користувач) повинен у п’ятиденний термін після її придбання (отримання в користування) або ввезення на територію України подати такі документи:

лист-звернення про реєстрацію апаратури СРНС;

копію документа про придбання даного комплекту апаратури або договору про передачу апаратури для користування;

копію технічної специфікації даного комплекту апаратури.

 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів» від 08.11.2017 № 836

Відповідно до Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну  діяльність” передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності, порушення питань про відповідальність за їх пошкодження та знищення  здійснюється відповідно до Порядку охорони геодезичних  пунктів (далі – Порядок).

 Постанова КМУ «Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України» від 20.06.1996 № 661

Кабінет Міністрів України постановив створити галузевий державний архів – Державний картографо-геодезичний фонд України (Укркартогеофонд) Державного комітету із земельних ресурсів для постійного зберігання картографічних, геодезичних та інших спеціальних документів Національного архівного фонду.

 

Накази центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності:

 Наказ Мінагрополітики від 03.11.2014 № 45 Про затвердження Порядку обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 р. за № 1467/26244

Цей Порядок визначає механізм обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі (далі – ДГМ), встановлює типи їх центрів та є обов’язковим для виконання суб’єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Наказ Мінагрополітики від 11.02.2014 № 65 “Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт” (зареєстровано в Мін’юсті 08.04.2014 за № 395/25172);Ці Вимоги поширюються на суб’єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи з метою створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, даних, топографо-геодезичної і картографічної продукції. 

Наказ Мінагрополітики від 02.12.2016 № 509

«Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою» (зареєстровано в Мін’юсті 19.12.2016 за № 1646/29776)

Цей Порядок визначає механізм використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою та є обов’язковим для використання розробниками документації із землеустрою.

 Наказ Мінагрополітики від 16.03.2017 № 139

“Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення апаратури супутникових радіонавігаційних систем” (зареєстровано в Мін’юсті 06.04.2017 за № 451/30319)

 Інструкції з топографічного знімання  у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)

затверджена наказом головного управління геодезії. картографії та кадастру при Кабінеті міністрів україни від 09.04.98 № 56, (зареєстровано в Мін’юсті 23 червня 1998 р. за N 393/2833)

Інструкція обов’язкова для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від   форм власності, які виконують топографічні знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. В інструкції викладені нормативні вимоги до виконання повного комплексу робіт великомасштабних топографічних знімань.

  

Крім цього, на сьогоднішній день діють:

 Наказ Держгеокадастру від 30.11.2018 №223 „Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 рік”

 Постанова КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру» від 19.09.2018 № 765

Затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю, є:

види виконуваних топографо-геодезичних і картографічних робіт;

додержання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику – високого, середнього або незначного.

 Наказ Мінагрополітики від 12.11.2018 №543 „Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб”єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.