17 червня 1995 року Генеральна Асамблея проголосила «Всесвітнім днем боротьби з опустелюванням і посухою» у зв’язку з річницею з дня прийняття Конвенції Організації Об’єднаних Націй по боротьбі з опустелюванням 17 червня 1994 року.
опустеленняБільшість людей на Львівщині не сприймають загрозу опустелення, посух серйозно, мовляв,- це можливо лише десь там, у Сахарі. Але треба зрозуміти, що опустелювання – це деградація земель у результаті дії різних факторів, включаючи зміну клімату і діяльність людини, а посуха – природне явище, що виникає, коли кількість опадів є значно нижчою звичайних зафіксованих рівнів, що викликає серйозне порушення гідрологічної рівноваги, що несприятливо відбивається на продуктивності земельних ресурсів. Тобто на землях Львівщини, якщо не буде вжито завчасно адекватних заходів, внаслідок безгосподарної людської діяльності цілком навіть реально можуть виникнути ділянки не придатні для господарювання, а пізніше відбудеться і їх опустелювання.
З метою збереження землі для прийдешніх поколінь фахівцями землевпорядної служби Львівщини раціонального використання та охорони земельних ресурсів області було розроблено Програму розвитку земельних відносин у Львівській області на 2011-2015 роки (затверджено рішенням Львівської обласної ради від 24 травня 2011 року №139).
Завданням Програми є забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів зокрема це і заходи з охорони земель: визначення напрямів реалізації державної політики на здійснення заходів у галузі використання та охорони земель, захист ґрунтів від виснаження, деградації, забруднення, відтворення та збереження їхньої родючості.
Рішенням Львівської обласної ради від 17.02.2015 №1305 «Про зміни до показників обласного бюджету Львівської області на 2015 рік» із спеціального фонду обласного бюджету на охорону і раціональне використання земель у 2015 році передбачено виділення коштів в сумі 1 млн.грн.
«На сьогодні узгоджуються напрямки використання цих коштів. Звичайно, що цих коштів буде недостатньо на реалізацію вього задуманого. Але ми повинні зрозуміти, що земля – унікальний ресурс, який більше не виробляється, і якщо ми сьогодні вкладемо гроші, працю у збереження, відтворення земель,- то завтра це сторицею віддячиться нашим нащадкам», – відзначає Ігор Падляк, заступник начальника Головного управління Держземагентства у Львівській області.
Також, аналогічні програми розроблені землевпорядниками та затверджені у кожному районі Львівщини.
Довідково:
В рамках Конвенції, опустелювання розглядається не як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників.
Для України ця проблема є дуже актуальною і проявляється переважно у областях степової зони. Причинами опустелювання є надзвичайно високий рівень розораності і деградація полезахисних лісосмуг. 4 липня 2002 року Верховна Рада України прийняла Закон України №61-IV про приєднання до Конвенції. Високий рівень розорюваності угідь, в тому числі на схилах, значне розширення посівів просапних культур та практично повне припинення виконання комплексу робіт по захисту ґрунтів, порушення системи обробітку ґрунту приводить до погіршення стану земель.

Землі країни зазнають суттєвого впливу деградаційних процесів, серед яких найбільш масштабними є ерозія, забруднення, підтоплення територій. Винос поживних речовин з ґрунтів в землеробстві постійно перевищує їх надходження, відповідно виникають щорічні втрати гумусу в ґрунті.
В результаті використання важкої техніки відбувається ущільнення ґрунту, розвиваються ерозійні процеси, надмірне використання добрив призводить до засолення ґрунтів, разом з тим з року – в – рік родючість зменшується, однією з причин чого є виніс з полів родючого шару ґрунту. На даний час великий відсоток земель являються розораними і знаходяться в постійній експлуатації.
Основним напрямком з охорони земель, підвищення родючості ґрунтів і економії енергоресурсів повинні стати впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, у тому числі ґрунтозахисних та енергозберігаючих, проведення робіт по вилученню з інтенсивного обробітку малопродуктивних, ерозійно-небезпечних земель, впровадження ґрунтозахисно-меліоративної та агроландшафтної організації території.