ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                          Наказ Головного управління
                                                                                                          Держкомзему у Львівській 
                                                                                                          області
                                                                                                          «05»   09   2011р.    82
Перелік документів Головного управління Держкомзему у Львівській області,
які містять публічну інформацію
№ з/п Назва документа Дата створення документа Дата надход-ження документа Джерело інформації (автор, відповідальний підрозділ) Підстава віднесення інформації з обмеженим доступом Строк Галузь Ключові  слова Тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіо записи тощо) Вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи) Проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо) Форма, місце зберігання документа
обмеже-
ння
доступу
до
інформації,
у разі її віднесення
до
інформації
з
обмеженим доступом
 
1. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)
 
1.1. Положення про Головне управління Держкомзему у Львівській області Наказ Держком-зему від 08.01.2010 Відділ кадрової політики, профпідготовки та підвищення кваліфікації - - - Положення про Головне управління Держкомзему у Львівській області Текстовий документ Наказ - Відділ кадрової політики, профпідготовки та підвищення квалііфікації
08.01.2010
№7
1.2. Положення про колегію Головного управління Держкомзему у Львівській області Наказ Головного 27.03.2009 Відділ документаль - - - Положення про колегію Текстовий документ Наказ - Відділ документаль
управлін- ного, госпо- ного, госпо-
ня дарського дарського
Держкомзему від 27.03.2009 № 28 та організа- та організа-
  ційного ційного
  забезпечен- забезпечен-
  ня ня
1.3. Регламент Головного управління Держкомзему у Львівській області Наказ Головного 11.11.2007 Відділ документаль - - - Регламент Текстовий документ Наказ - Відділ документаль
управління ного, госпо- ного, госпо-
Держкомзему від 11.11.2007 № 68 дарського дарського
  та організа- та організа-
  ційного ційного
  забезпечен- забезпечен-
  ня ня
1.4. Положення про постійно діючу експертну комісію Головного управління Держкомзему у Львівській області Наказ 20.01.2009 Відділ документаль - - - Положення про експертну комісію Текстовий документ Наказ - Відділ документаль
Головного ного, госпо- ного, госпо-
Управління дарського дарського
Держкомзему та організа- та організа-
ввід 20.01.2009 №03 та наказ ційного ційного
від 02.02.2012 забезпечен- забезпечен-
№19 ня ня
 
2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності
 
2.1. Земельний кодекс України Закон України від 25.10.2001 № 2768-III  25.10.2001 Юридичний відділ - - - Земельний кодекс України Текстовий документ Закон - Юридичний відділ
2.2. Закон України "Про державну службу" Закон введено в дію з дня прийняття (згідно з Постановою Верховної Ради України 16.12.1993 Відділ кадрової політики, профпідготовки та підвищення кваліфікації - - - Закон про державну службу Текстовий документ Закон - Відділ кадрової політики, профпідготовки та підвищення квалііфікації
від 16.12.1993 №3724-XII).
 
2.3. Закон України «Про Державний земельний кадастр» Закон України від 07.07.2011 року № 3613- VI 07.07.2011 Відділ державного земельного кадастру - - - Закон Текстовий документ Закон - Відділ державного земельного кадастру
2.4. Закон України "Про охорону земель" Закон України від 19.06.2003 № 962-IV 19.06.2003 Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель, юридичний відділ - - - Закон про охорону земель Закон України "Про охорону земель" Закон - Відділ землеустрою,охорони і моніторингу земель, юридичний відділ
2.5. Закон України "Про землеустрій" Закон України від 22.05.2003 №858-IV 22.05.2003 Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель, юридичний відділ - - - Закон про землеустрій Закон України "Про землеустрій" Закон - Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель, юридичний відділ
2.6. Закон України "Про оренду землі" Закон України від 06.10.1998 №161-ХIV 06.10.1998 Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель, юридичний відділ - - - Закон про оренду Закон України "Про оренду землі" Закон - Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель, юридичний відділ
2.7. Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв)" Закон України 05.06.2003 Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель, юридичний відділ       Закон про порядок виділення в натурі земельних часток (паїв) Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв)" Закон - Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель, юридичний відділ
від 05.06.2003 №899-ІV
2.8. Закон України „Про державну експертизу землевпорядної документації” Закон України від 17.06.2004 року № 1808-IV 14.07.2004 Відділ державної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов - - - Закон про державну експертизу землевпорядної документації Текстовий документ Закон - Відділ державної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов
2.9. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок" Постанова КМУ 26.05.2004 Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель - - - Постанова про порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок Постанова КМУ "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок" Постанова КМУ - Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель
від 26.05.2004 №677
2.10. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб" Постанова КМУ 11.04.2002 Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель - - - Постанова про порядок розроблення проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земель Постанова КМУ "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб" Постанова КМУ - Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель
від 11.04.2002 №502
2.11. Постанова КМУ "Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою" Постанова КМУ 17.11.2004 Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель - - - Постанова про фонд документації із землеустрою Постанова КМУ "Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою " Постанова КМУ - Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель
від 17.11.2004 №1553
2.12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці» Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 749 18.08.2010 Відділ державного земельного кадастру - - - Постанова про Тимчасовий порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці Текстовий документ Постанова Кабінету Міністрів України - Відділ державного земельного кадастру
2.14. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг» Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 01.08.2011 Відділ державного земельного кадастру - - - Постанова про надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг Текстовий документ Постанова Кабінету Міністрів України - Відділ державного земельного кадастру
2.15. Указ Президента України "Про День землевпорядника України" Указ Президента від 11.12.1999р. №1556/99 11.12.1999 Відділ кадрової політики, профпідготовки та підвищення кваліфікації - - - Указ про день землевпорядника Текстовий документ Указ Президента - Відділ кадрової політики, профпідготовки та підвищення квалііфікації
2.16. Наказ Держкомстату України «Про внесення змін і доповнень до форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель(форми № 6-зем, № 6а-зем, № 6б-зем, № 2-зем), затверджених наказом Держкомстату України від 05.11.1998 № 377» Наказ Держкомстату України 26.10.2001 Відділ державного земельного кадастру - - - Наказ Держкомстату України Про внесення змін і доповнень до форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель(форми № 6-зем, № 6а-зем, № 6б-зем, № 2-зем), затверджених наказом Держкомстату України від 05.11.1998 № 377 Текстовий документ Наказ Держкомстату - Відділ державного земельного кадастру
від 16.10.2001 № 420, зареєстрованого в Мін’юсті 26.10.2001 за № 910/6101
 
3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення
 
3.1. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку” Постанова КМУ від 12.07.2006 року № 974 12.07.2006 року Відділ державної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов - - - Постанова КМУ „Про затвердження Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку” Текстовий документ Постанова КМУ - Відділ державної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов
3.2. Наказ Держкомзему України „Про затвердження Методики проведення державної експерзи землевпорядної документації” Наказ Держком-стату   Відділ державної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов - - - Наказ Депржкомзему України „Про затвердження Методики проведення державної експерзи землевпорядної документації” Текстовий документ Наказ - Відділ державної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов
від 03.12.2004№ 391 03.12.2004 року
3.3. Наказ Держкомзему України „Про внесення змін до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації” Наказ Держкомзему України від 09.07.2008 року № 162 09.07.2008 року Відділ державної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов - - - Наказ Держкомзему України „Про внесення змін до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації” Текстовий документ Наказ Держкомзему - Відділ державної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов
3.4. Наказ Держкомзему України «Про заходи щодо посилення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері здійснення державної експертизи» Наказ Держкомзему України від 25.06.2008 року № 140 25.06.2008 року Відділ державної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов - - - Наказ Держкомзему України Про заходи щодо посилення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері здійснення державної експертизи Текстовий документ Наказ Держкомзему - Відділ державної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов
3.5. Наказ Головного управління Держкомзему у Львівській області „Щодо участі Головного управління Держкомзему у Львівській області в роботі „Дозвільний офіс” Наказ ГУ Держкомзему у Львівській області від 30.04.2010 року № 55 від 30.04.2010 року Відділ державної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов - - - Наказ ГУ Держкомзему у Львівській області „Щодо участі Головного управління Держкомзему у Львівській області в роботі „Дозвільний офіс” Текстовий документ Наказ ГУ Держкомзему у Львівській області - Відділ державної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов
3.6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню" Постанова Кабінету Міністрів 17.11.1997 Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель - - - Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню (розрахунок втрат) Текстовий документ Постанова КМУ - Відділ землеустрою, охорони і моніторингу земель
від 17.11.1997 №1279
 
 4. Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку
 
4.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Головного управління Держкомзему у Львівській області Наказ 07.04.2008 Відділ документаль - - - Правила внутрішнього трудового розпорядку Текстовий документ Наказ - Відділ документаль
Головного управління ного, госпо- ного, госпо-
07.04.2008 дарського дарського
№38 та організа- та організа-
  ційного ційного
  забезпечен- забезпечен-
  ня ня
4.2. Розпорядок роботи Головного управління Держкомзему у Львівській області - 15.04.2004 Відділ документаль - - - Розпорядок роботи Текстовий документ - - Відділ кадрового забезпечення та державної служби
ного, госпо-
дарського
та організа-
ційного
забезпечен-
ня
4.3. Графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління Держкомзему у Львівській області Наказ Головного управління від 14.07.2010 14.07.2010 Відділ документаль - - - Особистий прийом громадян Текстовий документ Наказ - Відділ документаль
№91 ного, госпо- ного, госпо-
  дарського дарського
  та організа- та організа-
  ційного ційного
  забезпечен- забезпечен-
  ня ня
     
     
     
 
5. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
 
5.1. Звіт про діяльність Головного управління Держкомзему у Львівській області - - Відділ оцінки та ринку земель - - - Звіт про діяльність Текстовий документ Звіт - Відділ оцінки та ринку земель
5.2. Оперативна інформація про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та прав на них - - Відділ оцінки та ринку земель - - - Продаж Текстовий документ Звіт - Відділ оцінки та ринку земель
5.3. Інформація про хід проведення грошової оцінки земель - - Відділ оцінки та ринку земель - - - Оцінка Текстовий документ Звіт - Відділ оцінки та ринку земель
5.4. Моніторинг вартості проданих земельних ділянок несільськогосподарського призначення - - Відділ оцінки та ринку земель - - - Проведення моніторингу Текстовий документ Звіт - Відділ оцінки та ринку земель
5.5. Звіт про  надходження та використання коштів державного бюджету - - Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та звітності - - - Звіт про використа-ння коштів держ-бюджету Текстовий документ Звіт - Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та звітності
5.6. Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти - - Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та звітності - - - Звіт про проведення процедур закупівель Текстовий документ Звіт - Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та звітності
5.7. Інформація про заходи, що вживалися Головним управлінням Держкомзему у Львівській області з виконання антикорупційного законодавства - - Головний спеціаліст відділу з питань запобігання та виявлення корупції - - - Виконання вимог закону «Про засади запобігання і протидії корупції Текстовий документ Огляд - Головний спеціаліст відділу з питань запобігання та виявлення корупції
 
6. Інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень
 
6.1. Про затвердження порядку проведення конкурсу заміщення вакантних посад державних службовців Постанова Кабінету Міністрів 15.02.2002 Відділ кадрової політики, профпідготовки та підвищення квалііікації - - - Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад Текстовий документ Постанова Кабінету Міністрів - Відділ кадрової політики, профпідготовки та підвищення квалііфікації
від 15.02.2002 №169
 
6.2. Прізвище, ім'я та по батькові начальника Головного управління Держкомзему та його заступників, а також начальників управлінь у містах та районах Львівської області, відокремлених структурних підрозділів у районах та містах, їх основні функції - - Відділ кадрової політики, профпідготовки та підвищення квалііікації - - - - Текстовий документ - - Відділ кадрової політики, профпідготовки та підвищення квалііфікації
6.3. Прес-релізи, офіційна інформація, інші інформаційні матеріали, що містять інформацію про діяльність Головного управління та становлять суспільний інтерес в галузі реформування земельних відносин - - Сектор  взаємодії із засобами масової інформації та зв`язків з громадськістю - - - Прес-релізи Текстовий документ Прес-релізи - Сектор  взаємодії із засобами масової інформації та зв`язків з громадськістю