Оголошення ініціативної групи

про проведення установчих зборів для формування  складу  Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області

 

Головне управління Держгеокадастру інформує громадськість, що відповідно до порядку передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», засіданням ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області затверджено дату проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області (протокол від 18.06.2018 року).

Установчі збори для формування складу Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області відбудуться 3 серпня 2018 року о 15.00 год. за адресою: м. Львів, пр. В.Чорновола,4 (2-ий поверх, актова зала).

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи необхідно подати заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

  1. Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.
  2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
  3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із  статуту  (положення)  інституту  громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
  4. Інформація про   отримання    інститутом    громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
  5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);
  6. Відомості про    місцезнаходження    та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Прийом заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення, а саме: 4 липня 2018 року, включно.

 Документи приймаються в робочі дні за адресою:

79019, м.Львів, пр. В.Чорновола,4, 6-ий поверх

Контактна особа:

Нашиванко   О.В.,   секретар   ініціативної    групи,

моб.тел.: +380974385444, електронна адреса: zmi_lv@land.gov.ua.

  

Довідково:

Громадська рада при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

         Склад Громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та були внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України. Також до складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

        До складу громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

        Членство в громадській раді є індивідуальним.